BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TOP CÁC TRƯỜNG THPT 2009 Dựa trên Trung bình cộng tổng điểm 3 môn thi đại học; chỉ xét các trường có trên 100 thí sinh dự thi đại học và các thí sinh không bỏ thi cả 3 môn

Xếp hạng kết quả thi tuyển sinh đại học 2009: 20 tỉnh dẫn đầu

Như mọi năm, Cục CNTT trên cơ sở xử lý dữ liệu thi tuyển sinh đại học 3 chung, đã xếp hạng kết quả thi theo các tỉnh/tp.

Kết quả 20 đơn vị đầu tiên như sau:
10 tỉnh, tp dẫn đầu toàn quốc trong nhiều năm nay vẫn là các tỉnh đồng bằng bắc bộ.

Có thể thấy sở dĩ năm nay Hà Nội (mới) xếp thứ ba là do ghép Hà Tây vào nên số thí sinh đông nhất trong toàn quốc.

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS