Trường Đại Học An Giang- Tổ chức Họp kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2010. [NEW]

Trường Đại Học An Giang- Tổ chức Họp kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2010.

Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”

Kết thúc cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”: Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS