Ngành Giáo dục-Đào tạo An Giang: Gần 44 tỷ đồng mua sách và trang thiết bị phục vụ giảng dạy

Năm học 2009-2010, ngành Giáo dục-Đào tạo An Giang đã đầu tư gần 44 tỷ đồng để mua sắm sách và trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các trường trong tỉnh.

Cụ thể: Mua 461.402 bản sách giáo khoa, sách giáo viên và sách bài tập cấp tiểu học, THCS; thiết bị kệ góc mẫu giáo; thiết bị phòng học bộ môn; tranh, ảnh giảng dạy các môn tự nhiên; thiết bị dạy học cấp tiểu học và THCS; thiết bị phòng thư viện; thiết bị công nghệ thông tin…
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang còn xuất kinh phí mua sách bổ sung tủ sách dùng chung cho các trường, dành cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, diện chính sách mượn học.

HẠNH CHÂU