Ký túc xá Trường đại học An Giang: Đáp ứng gần 70% nhu cầu chỗ ở cho tân sinh viên

Phó Trưởng ban Quản lý ký túc xá (KTX) Trường đại học An Giang Lưu Minh Thái cho biết: Ban Quản lý vừa công bố danh sách tân sinh viên được ở KTX năm học 2009-2010. Trong tổng số 474 hồ sơ đăng ký, Ban Quản lý đã xét chọn 318 hồ sơ, đáp ứng được 67,1% nhu cầu chỗ ở cho sinh viên năm thứ nhất.

Đến nay, Ban Quản lý KTX đã giải quyết chỗ ở cho hơn 1.500 sinh viên của Trường đại học An Giang. Sắp tới sẽ xây dựng thêm khu KTX dành cho sinh viên thị xã Châu Đốc; mở rộng và xây mới nhà sinh hoạt, nhà ăn cho sinh viên…

GIA KHÁNH