Trường đại học An Giang: Trao 57 suất học bổng hỗ trợ học tập

Từ đầu năm đến nay, Trường đại học An Giang đã tiếp nhận và trao 57 suất học bổng hỗ trợ học tập cho các sinh viên với tổng số tiền 175 triệu đồng, do các tổ chức trong, ngoài tỉnh và quốc tế tài trợ.

Qua đó, trường đã tổ chức được 4 đợt trao học bổng cho các sinh viên, trong đó, học bổng của Lawrence S.Ting (Đài Loan) trao 12 suất, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng; học bổng Fuji Scholar (Quỹ Giáo dục Fuji) 20 suất, mỗi suất 1,5 triệu đồng; Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội 20 suất và Công ty Intel Việt Nam 5 suất, mỗi suất 1 triệu đồng.
Đối tượng được xét cấp học bổng là các sinh viên học từ năm thứ 2, có học lực khá giỏi; gia đình thuộc hộ nghèo, diện chính sách hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MỸ HẠNH