Đại học An Giang: 10 năm, một chặng đường phát triển


THANH HÙNG

Trường đại học An Giang (ĐHAG) được thành lập theo QĐ 241/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường cao đẳng Sư phạm An Giang với nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII khẳng định là: "Phấn đấu xây dựng Trường ĐHAG trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của An Giang và đồng bằng sông Cửu Long".

10 năm qua, vượt qua những khó khăn và thách thức, nhà trường đã từng bước lớn mạnh, ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của một trường đại học còn non trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long.
Thành tựu rõ nét trong 10 năm qua cho thấy, Trường ĐHAG đã nhanh chóng mở rộng quy mô đào tạo, quy mô tổ chức, đội ngũ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo giáo dục đại học.
Theo đó, quy mô đào tạo từng bước mở rộng theo điều kiện cơ sở vật chất và các nguồn lực của nhà trường. Số lượng sinh viên (SV) tăng gấp 3 lần so năm 2000, bình quân tăng gần 1.000 SV/ năm. Năm học 2009-2010, trường có gần 11.000 SV các hệ chính quy và không chính quy. Số ngành nghề đào tạo được mở rộng 40-50 ngành theo hướng đa dạng, phù hợp với yêu cầu của xã hội; tập trung vào các ngành có yêu cầu cao như: Sư phạm, kinh tế, nông nghiệp, các ngành công nghệ. Nhà trường đào tạo các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và mới đây là liên kết đào tạo sau đại học, liên thông trong đào tạo ở một số ngành. Qua 10 năm, đã có hơn 12.000 SV ra trường và hầu hết đều có việc làm ổn định tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đội ngũ cán bộ giảng viên đã không ngừng tăng lên nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Từ chỗ chỉ có 190 cán bộ giáo viên (CBGV) vào những ngày mới thành lập, nay đã tăng lên gấp 4,3 lần với 820 CBGV (2009). Từ chỗ chỉ có 40 CBGV có trình độ sau đại học (2000), đến nay đã có 226 người (2009), tăng hơn 5 lần; 40% giáo viên (trong tổng số 573 GV) có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và còn 145 CBGV đang học sau đại học trong và ngoài nước. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường được phát triển theo yêu cầu đào tạo và quản lý. Từ chỗ chỉ có 10 đơn vị trực thuộc (2000), đến nay đã có 23 đơn vị, bao gồm 9 phòng, 6 khoa, 5 trung tâm, 1 trường thực hành sư phạm 3 cấp, 2 bộ môn trực thuộc trường và 26 bộ môn trực thuộc khoa.
Bên cạnh, việc đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được chuyển biến đáng kể. Đây được xem là những giải pháp trọng tâm xuyên suốt trong quá trình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại ĐHAG. Qua chuẩn bị các bước chuyển từ đào tạo 10 năm theo niên chế với việc chuẩn bị lại nội dung các chương trình đào tạo, các học phần, các quy định mới, Trường ĐHAG áp dụng việc đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2009-2010. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới chất lượng giáo dục đại học, phù hợp với xu hướng giáo dục đại học tiên tiến, hiện đại hiện nay trên thế giới. Hệ thống quản lý đào tạo khoa học, chặt chẽ, nhưng rất mềm dẻo, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng của con người trong dạy và học. Đã có 271 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp trường của đội ngũ giáo viên, đồng thời tham gia các dự án nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, góp phần cải tiến nội dung giảng dạy. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được khuyến khích thông qua các luận văn tốt nghiệp, các tiểu luận.
Ngoài ra, hằng năm, thông qua ngân sách Nhà nước, các dự án như: Dự án giáo dục đại học 2, Dự án phát triển GV TH phổ thông và TCCN, Dự án PHE, tài trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế cũng được tỉnh ưu tiên tăng cường đầu tư. Đặc biệt là tập trung đầu tư xây dựng khu trung tâm Trường ĐHAG rộng gần 40 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 681 tỷ đồng. Khu trung tâm với 90 phòng mới được trang bị LCD, màn chiếu, hệ thống âm thanh phục vụ giảng dạy; 60 phòng thí nghiệm, 6 đại giảng đường liên hoàn, 1.200 máy tính mới, trong đó riêng thư viện điện tử là 600 máy. Công trình Trường ĐHAG bao gồm các khu phòng học, giảng đường, nhà hiệu bộ được đưa vào sử dụng từ năm học 2009-2010. Công tác xã hội hóa được quan tâm, có 5 huyện đã xây dựng KTX tại ĐHAG là: Tân Châu, An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn và gần đây là Công ty TNHH Trương Gia Nghi đầu tư gần 50 tỷ đồng xây dựng 2 khối KTX ở khu trung tâm ĐHAG.
Sự phát triển khá nhanh của Trường ĐHAG chỉ sau 10 năm thành lập là do có sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ GDĐT và các ban ngành Trung ương cũng như địa phương. Đặc biệt là sự đóng góp của toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Trường ĐHAG qua các thời kỳ; sự hợp tác của các trường đại học, các Viện nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với Trường ĐHAG… Không ngừng nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, ĐHAG đang có nhiều giải pháp, để phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LÊ MINH TÙNG

(Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệu trưởng Trường đại học An Giang)