Năm 2010: Tuyển 35.515 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy


UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm 2010 hệ đào tạo chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ từ xa và dạy nghề của Trường đại học An Giang, Trường cao đẳng Nghề, Trường trung học Y tế và Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang…

Theo đó, đào tạo hệ chính quy là 35.515 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu được cấp ngân sách là 21.860, chỉ tiêu ngoài ngân sách là 13.655. Gồm hệ đại học: 2.950, hệ cao đẳng: 1.960, hệ trung cấp chuyên nghiệp: 2.696, hệ trung cấp nghề: 1.694 chỉ tiêu… Riêng đào tạo hệ không chính quy 11.466 chỉ tiêu, trong đó cao là hệ đại học vừa học vừa làm với 4.610, còn lại là hệ trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng.