Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú