Biểu mẫu

STTNội dungTải về
1

Phiếu thông tin tiếp khách

Tải về
2

Giấy đề nghị thanh toán

Tải về
3

Giấy đề nghị thanh toán tiền thuê ngoài

Tải về
4

Giấy đề nghị cấp giấy đi đường

Tải về
5

Phiếu đăng ký phòng họp

Tải về
6

Phiếu đề nghị bố trí xe

Tải về
7

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

Tải về
8

Biểu mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Tải về
9

Biểu mẫu báo cáo thành tích tập thể

Tải về
10

Biểu mẫu báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp quản lý.

Tải về
11

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Tải về