Biểu mẫu

STTNội dungTải về
1

Phiếu thông tin tiếp khách

Tải về
2

Giấy đề nghị thanh toán

Tải về
3

Giấy đề nghị thanh toán tiền thuê ngoài

Tải về
4

Phiếu đề nghị cấp giấy đi đường

Tải về
5

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

Tải về
6

Biểu mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Tải về
7

Biểu mẫu báo cáo thành tích tập thể

Tải về
8

Biểu mẫu báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp quản lý.

Tải về
9

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Tải về
10

Phiếu đề nghị bố trí xe

Tải về