Trường Đại Học An Giang- Tổ chức Họp kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2010. [NEW]

Trường Đại Học An Giang- Tổ chức Họp kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2010.

Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”

Kết thúc cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”: Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học vào đại học, cao đẳng năm 2010

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học vào đại học, cao đẳng năm 2010

Ngày 05 tháng 4 năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1706/BGDĐT-GDĐH (Về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2010

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày 05 tháng 03 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 889/QĐ-BGDĐT "Quyết định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên ngghiệp năm 2010 cho trường Đại học An Giang:

II. Đào tạo đại học, cao đẳng chính quy:

- Đại học: 2.300 chỉ tiêu (có 11 chỉ tiêu để tiếp nhận học sinh trường Dự bị đại học dân tộc TPHCM chuyển về)

- Cao đẳng: 420 chỉ tiêu

III. Các loại hình đào tạo khác:

- Vừa làm vừa học, băng hai, liên thông: 1.850 chỉ tieu

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS