Trích thông tin từ Báo Dân Trí: Ngành Nông lâm sẽ được hỗ trợ học phí như ngành Sư phạm

Ngành Nông lâm sẽ được hỗ trợ học phí như ngành Sư phạm

(Dân trí)- Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới, có nguy cơ thiếu trầm trọng nguồn nhân lực đào tạo chất lượng cao các ngành khối nông - lâm... Do đó, dự kiến sẽ đề nghị chính phủ hỗ trợ học phí cho ngành này như ngành Sư phạm.

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011: Thi tuyển để tổng kiểm tra chất lượng, đo lường kết quả học tập và tạo sự công bằng

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011: Thi tuyển để tổng kiểm tra chất lượng, đo lường kết quả học tập và tạo sự công bằng

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS