Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2010

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày 05 tháng 03 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 889/QĐ-BGDĐT "Quyết định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên ngghiệp năm 2010 cho trường Đại học An Giang:

II. Đào tạo đại học, cao đẳng chính quy:

- Đại học: 2.300 chỉ tiêu (có 11 chỉ tiêu để tiếp nhận học sinh trường Dự bị đại học dân tộc TPHCM chuyển về)

- Cao đẳng: 420 chỉ tiêu

III. Các loại hình đào tạo khác:

- Vừa làm vừa học, băng hai, liên thông: 1.850 chỉ tieu

Trích thông tin từ Báo Dân Trí: Ngành Nông lâm sẽ được hỗ trợ học phí như ngành Sư phạm

Ngành Nông lâm sẽ được hỗ trợ học phí như ngành Sư phạm

(Dân trí)- Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới, có nguy cơ thiếu trầm trọng nguồn nhân lực đào tạo chất lượng cao các ngành khối nông - lâm... Do đó, dự kiến sẽ đề nghị chính phủ hỗ trợ học phí cho ngành này như ngành Sư phạm.

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS