Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trực tiếp trong năm học 2009-2010 của trường Đại học An Giang

Tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân dùng muối iốt năm 2009

Nhằm đẩy mạnh phòng trào sử dụng muối iốt để phòng, chống các rối loạn do thiếu iốt.

Ngày 29/10/2009 UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 3935/UBND-VX "Về việc tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân dùng muối iốt năm 2009".

Năm 2010: Tuyển 35.515 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm 2010 hệ đào tạo chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ từ xa và dạy nghề của Trường đại học An Giang, Trường cao đẳng Nghề, Trường trung học Y tế và Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang…


Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS