Chào mừng đến với trang web Phòng Hành chính tổng hợp

                        PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

         Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu, là 1 trong 5 phòng chức năng đầu tiên của Trường, ra đời và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của nhà trường trong chặng đường 15 năm qua.

        Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng, quản trị công sở và quản lý ký túc xá, quản lý nhà khách giảng viên.

* Lãnh đạo đơn vị

       - Mai Ngọc Đức                Trưởng phòng, từ khi thành lập đến 2/2017;

      - Nguyễn Công Áng           Phó Trưởng phòng, từ khi thành lập đến nay;

      - Hà Thanh Hùng               Phó trưởng phòng, tháng 01/2009 đến tháng 7/2010;

      - Nguyễn Bách Thắng        Phó trưởng phòng, tháng 8/2010 đến tháng 12/2011;

      - Trương Thanh Hải          Phó trưởng phòng, tháng 01/2012 đến tháng 10/2013;

      - Nguyễn Thị Thảo Linh     Phó trưởng phòng, tháng 10/2013 đến nay.

        Phòng là đơn vị có số lượng viên chức, nhân viên nhiều so với các phòng chức năng khác của Trường do phụ trách nhiều mảng công việc. Hiện nay, Phòng có 35 người với 03 bộ phận Văn phòng, Bảo vệ, Lái xe.

        Dù còn những khó khăn, hạn chế nhưng thành viên trong đơn vị luôn thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống đời thường; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ phân công, tận tuỵ với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tính chất công việc của đơn vị khá thầm lặng nhưng 15 năm qua đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển chung của nhà trường trong công tác quản lý hình chính, phục vụ hậu cần cho hoạt động dạy và học.

        Tích cực thực hiện cải cách hành chính, triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đối với công tác hành chính, được tổ chức BSi tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá phù hợp và cấp giấy chứng nhận vào tháng 7 năm 2010; tham gia cùng các đơn vị trong trường tổ chức hoạt động lễ hội, khánh tiết, tạo cảnh quan môi trường, công tác xã hội ngày càng chuyên nghiệp phù hợp với xu thế phát triển; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ nội bộ, phòng chống cháy nổ; chăm lo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nơi ăn ở, sinh hoạt cho sinh viên ký túc xá; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ cán bộ, viên chức và giáo viên thỉnh giảng; tích cực đề xuất cải tiến công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể hoá tiêu chí thi đua phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.

        Đơn vị có 14 năm liên tục được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 04 năm (2007, 2008, 2009, 2010) đạt Tập thể lao động xuất sắc; nhiều cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

       Hướng đến tương lai, Phòng Hành chính tổng hợp phấn đấu là đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua hằng năm của Trường, không ngừng đổi mới, cải tiến phong cách làm việc, tinh thần thái độ phục vụ; tích cực tham mưu đề xuất với Ban Giám hiệu thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý; xây dựng trường học văn hoá, đảm bảo trật tự, an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản./.