Thành phố Long Xuyên: Khánh thành Trường mẫu giáo Hoàng Lan

UBND thành phố Long Xuyên và phường Mỹ Hòa vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trường mẫu giáo Hoàng Lan tại khóm Tây Huề II, phường Mỹ Hòa.

Trường có tổng diện tích gần 3.000m², bước đầu xây dựng 6 phòng, với tổng giá trị công trình gần 1,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách UBND thành phố, phường Mỹ Hòa và đóng góp của cán bộ, công chức, giáo viên cùng nhân dân trong và ngoài phường. Đặc biệt Công ty Cổ phần Đầu tư- Kinh doanh nhà TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 600.000.000 đồng.
Trường mẫu giáo Hoàng Lan được xây dựng đáp ứng nhu cầu đến trường của các trẻ ở 3 khóm Tây Huề I, II và III.

T.H