Triển khai thực hiện tốt về Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2010 sắp tới [NEW]

Triển khai thực hiện tốt về Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2010 sắp tới

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đồng thời thực hiện vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt những nội dung sau:

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tổ chức quán triệt trong nội bộ ngành, đặc biệt là các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT: Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 cơ bản như năm 2009; phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; thực hiện nghiêm túc, an toàn, khách quan, chính xác và đảm bảo kỷ cương, quy chế thi ở tất cả các khâu: in sao đề thi, vận chuyển đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi, xử lý kết quả thi, phúc khảo; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi.

Phải khắc phục các tồn tại trong khâu coi thi đã xảy ra năm qua. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các cán bộ coi thi có thái độ thiếu nghiêm minh, công bằng trong việc xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những thí sinh vi phạm quy chế thi.

Tổ chức họp báo để thông báo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của UBND tỉnh về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010; tạo sự đồng thuận trong xã hội để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

- Nhiệm vụ của các ngành phối hợp liên quan:

Ngành Công an: Thực hiện bảo vệ bí mật, an toàn trong khâu in sao, vận chuyển đề thi đến các Hội đồng coi thi, vận chuyển bài thi từ các Hội đồng coi thi về Hội đồng chấm thi của tỉnh và tỉnh bạn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Bảo vệ trật tự an toàn trong và ngoài các Hội đồng coi, chấm thi. Có biện pháp quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về khu vực thi; có phương án và kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như: đưa tài liêu vào phòng thi, bán đề giả, tung tin thất thiệt, đe dọa giám thị, gây rối phá hoại kỳ thi. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh kẹt xe, xảy ra tai nạn giao thông trước và sau giờ thi tại các đường dẫn đến các Hội đồng coi thi.

Ngành Điện lực: Tiến hành kiểm tra, bảo trì hệ thống cung cấp điện; tổ chức cán bộ trực giải quyết sự cố, đảm bảo nguồn điện liên tục cho Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi.

Ngành Bưu điện: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ Sở GD&ĐT đến Bộ GD&ĐT, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và ngược lại.

Ngành Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang: Có trách nhiệm phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức tuyên truyền (trước, trong và sau kỳ thi), tập trung phố biến kế hoạch tổ chức kỳ thi, các điểm mới, các điểm cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 cho thí sinh, gia đình thí sinh và toàn xã hội thông suốt.

Ngành Y tế: Tổ chức các tổ cấp cứu tại các Hội đồng coi thi để giải quyết kịp thời những trường hợp đau ốm đột xuất xảy ra trong khi thi. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các hàng quán, nhất là ở khu vực có đặt Hội đồng coi thi.

Ngành Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngành Giao thông - Vận tải: Phối hợp với ngành Công an khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nóng, gần khu vực có đặt Hội đồng coi thi. Tăng cường các tuyến xe buýt, đò, phà; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đảm bảo các phương tiện giao thông trên địa bàn đáp ứng yêu cầu cho các thí sinh tham dự kỳ thi.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối tại các khu vực có đặt Hội đồng coi thi. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê nghỉ trọ, vận động các tổ chức xã hội hỗ trợ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2010 tại địa phương mình.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan, các cấp chính quyền phải chuẩn bị phương án xử lý kịp thời các sự cố bất thường xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn,... đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thi xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguồn theo 1538/CV-UBND
Văn Dũng (VPUB)