Thành lập Trường Trung học phổ thông Mỹ Hoà Hưng

Thành lập Trường Trung học phổ thông Mỹ Hoà Hưng

Ngày 8/6/2010,UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường Trung học phổ thông Mỹ Hoà Hưng.

Theo đó, Trường Trung học phổ thông Mỹ Hoà Hưng đặt tại ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên và là đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Trường có hai cấp học: Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Trường Trung học phổ thông Mỹ Hoà Hưng hoạt động theo các quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn từ 1041/QĐ-UBND
Văn Dũng (VP,UBND)