Ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh có thêm tiến sĩ Giáo dục học

Ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh có thêm tiến sĩ Giáo dục học

Tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo An Giang vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương theo loại thể trong nhà trường THPT” .

Hội đồng khoa học đánh giá luận án tiến sĩ cấp Nhà nước gồm 7 giáo sư, phó giáo sư-tiến sĩ, do giáo sư-tiến sĩ Lê A làm Chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và ứng dụng của đề tài, với ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng đã thống nhất công nhận học vị Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Bình. Luận án này nhằm mục đích mở ra hướng nghiên cứu mới, phục vụ mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường phổ thông.


P.V