Xem xét việc thực hiện chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao

Xem xét việc thực hiện chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao

Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao.

Qua giám sát cho thấy, các chế độ, chính sách quy định của tỉnh về vấn đề này rất cụ thể nên việc triển khai không có gì vướng mắc; việc thực hiện bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Cụ thể, hàng năm Sở có hơn 25 lượt công chức được bố trí đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đạt được chưa cao, nhất là việc thu hút, khuyến khích người có trình độ cao về công tác trong ngành gặp nhiều khó khăn do đặc thù công việc nặng nề, phức tạp, nhiều rủi ro và thu nhập thấp; các chế độ, chính sách khuyến khích hiện chưa đủ sức thu hút cán bộ… Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiến nghị tỉnh nghiên cứu tiếp tục bổ sung thêm chính sách, chế độ bảo đảm sự công tác ổn định, lâu dài cho công chức, viên chức có trình độ về nhận công tác ở tỉnh; tăng cường điều động công chức, viên chức đủ điều kiện để bố trí cho đội ngũ giáo viên dạy nghề của tỉnh hiện còn thiếu.

VŨ HÙNG