Bộ phận văn phòng

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Công Áng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Công Áng

Phụ trách công tác nội vụ, bảo vệ nội bộ, quản trị công sở, điều hành tổ nhân viên lái xe.

Email: ncang@agu.edu.vn

Điện thoại: 02963.256565 (1901)

Phó Trưởng phòng
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thảo Linh

Phụ trách Tổ Văn phòng; theo dõi và tập hợp hồ sơ thi đua; khánh tiết lễ hội của Trường.

Email: nttlinh@agu.edu.vn

Điện thoại: 02963.256565 (1905)

 

 

Nhân Viên

 

Nguyễn Thị Minh Giang - Nhân viên

Phụ trách tiếp nhận và lưu trữ công văn đến, mạng Agnet và khánh tiết.

Email: ntmgiang@agu.edu.vn

Điện thoại:02963.256565 (1900)

Nhân viên

Hà Trương Huyền Trân

Hà Trương Huyền Trân - Nhân viên

Quản lý và sử dụng con dấu, phát hành và lưu trữ công văn đi.

Email: hthtran@agu.edu.vn

Điện thoại: 02963.256565 (1902)

Nhân viên
Nguyễn Thụy Huỳnh Anh

Nguyễn Thụy Huỳnh Anh - Nhân viên

Phụ trách tiếp nhận và lưu trữ công văn đến, khánh tiết.

Email: nthanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 02963.256565 (1900)

 

Nhân viên
Hồ Xuân Thắng

Hồ Xuân Thắng - Nhân viên

Cấp các loại giấy tờ liên quan đến cán bộ, viên chức thuộc chức năng của Phòng; phát hành công văn đi.

Email: hxthang@agu.edu.vn

Điện thoại: 02963.256565 (1902)