Thủ tục hành chính mới ban hành....về quy trình xét, cấp "Học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên".

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số hiệu: 
2083/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 
Thứ hai, June 20, 2016