Thông báo về công tác văn thư, hành chính của Trường Đại học An Giang

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng tại buổi họp duyệt kế hoạch năm học của Phòng Hành chính - Tổng hợp ngày 26/9/2016;

Để công tác văn thư, hành chính của Trường đi vào nề nếp, Ban Giám hiệu thông báo một số nội dung trong công tác văn thư hành chính của Trường như sau: