Nghị định số 84/2020/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

 

Phạm vị điều chỉnh: Nghị định này Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, bao gồm: Thời gian nghỉ hè của nhà giáo; phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự; chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; học bổng khuyến khích học tập; học bổng chính sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

 

Ngày ban hành: 
Thứ sáu, July 17, 2020