Bộ phận bảo vệ

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ

I. CHỨC NĂNG:

 1. Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững trật tự trị an, ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập, giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân trong trường.
 2. Tổ chức phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực trường.
 3. Phối hợp cùng các đơn vị khác trong trường nhắc nhở mọi người đến trường thực hiện các quy định nhằm giữ vững kỷ cương nề nếp. Đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trị an kỷ cương trường lớp.

II. NHIỆM VỤ:

 1. Thường trực tại cổng chính 24/24 để hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định khi đến trường.
 2. Thường xuyên tuần tra bao quát toàn khu khu vực trong phạm vi quản lý của trường, ngăn chặn người ngoài vào trường khi không có yêu cầu công tác; giám sát, kiểm tra người mang tài sản của trường ra khỏi cơ quan (khi có nghi ngờ).
 3. Quản lý chìa khóa các phòng học và giảng đường. Mở và đóng cửa ra vào, cửa phòng học đúng qui định giờ theo yêu cầu phục vụ giảng dạy và học tập.
 4. Đánh kẻng báo giờ theo lịch học tập của phòng Đào tạo.
 5. Tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ cho các kỳ thi tổ chức trong năm học.

III. YÊU CẦU KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

 1. Mặc đồng phục do trường trang bị ban đầu.
 2. Nêu cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm khi làm nhiệm vụ, đảm bảo nghiêm túc, lịch sự, nhã nhặn, tận tình, chu đáo.
 3. Đảm bảo tính chính xác khi đánh kẻng báo giờ.
 4. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ ca đêm phải thức và tuần tra liên tục.
 5. Khi có biểu hiện bất thường về trật tự trị an phải báo cho lãnh đạo đơn vị biết để có biện pháp xử lý.
 6. Sau mỗi buổi làm việc phải đi kiểm tra cửa của các phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho tàng...

IV. NHÂN SỰ:

 1. Nguyễn Minh Luận: Đội phó
 2. Nguyễn Năng Mẫn: Đội viên
 3. Nguyễn Trung Tín: Đội viên
 4. Nguyễn Văn Vuông: Đội viên
 5. Nguyễn Văn Cảnh: Đội viên
 6. Trần Ngọc Tiến: Đội viên
 7. Phạm Sĩ Minh: Đội viên
 8. Lâm Võ Trung Kiên: Đội viên
 9. Nguyễn Thanh Tấn: Đội viên
 10. Trần Minh Hào: Đội viên
 11. Đỗ Văn Cường: Đội viên
 12. Nguyễn Văn Tuấn: Đội viên
 13. Hoàng Quốc Thái Dương: Đội viên
 14. Trương Minh Hoàng: Đội viên
 15. Nguyễn Văn Nóc: Đội viên
 16. Phạm Ngọc Hiến: Đội viên
 17. Nguyễn Văn Sỹ: Đội viên
 18. Nguyễn Văn Tú: Đội viên
 19. Lê Văn Phất: Đội viên
 20. Trần Quốc Cường: Đội viên
 21. Võ Thanh Sơn: Đội viên
 22. Phạm Hồng Thái: Đội viên
 23. Võ Thành Tâm: Đội viên