Bộ phận lái xe

PHÂN CÔNG LÁI XE

 1. PHAN THANH HÙNG: Quản lý và lái xe biển số 67A. 0655

     Di động: 0918. 678174

  2. TRƯƠNG VĂN TRIẾT: Quản lý và lái xe HUYNDAI (47 ghế) biển số 67A. 0701 và xe TOYOTA (12 ghế) biển số 67A. 0769

     Di động: 0913. 969106

  3. NGUYỄN THANH LẸ: Quản lý và lái xe TOYOTA (12 ghế) biển số 67A. 0755

    Di động: 01672207000

  4. ĐOÀN HỮU PHƯỚC: Quản lý và lái xe SAMCO (30 ghế) biển số 67A. 0882

    Di động: 0943.554551