Hoạt động

Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”

Kết thúc cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”: Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể

Tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân dùng muối iốt năm 2009

Nhằm đẩy mạnh phòng trào sử dụng muối iốt để phòng, chống các rối loạn do thiếu iốt.

Ngày 29/10/2009 UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 3935/UBND-VX "Về việc tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân dùng muối iốt năm 2009".

Trường đại học An Giang: Trao 57 suất học bổng hỗ trợ học tập

Từ đầu năm đến nay, Trường đại học An Giang đã tiếp nhận và trao 57 suất học bổng hỗ trợ học tập cho các sinh viên với tổng số tiền 175 triệu đồng, do các tổ chức trong, ngoài tỉnh và quốc tế tài trợ.

Trang

Subscribe to RSS - Hoạt động